ANBI

 

Stichting Ons Raadhuis Velp
Nieuwstraat 1
6881 SK Velp
T: 026 8449140
E: info@onsraadhuis.com
RSIN 8555.22.434
Inschrijving KvK datum 11 september 2015, nummer 6410.1223
Contactgegevens: Tera Stuut (penningmeester Ons Raadhuis), tera@roelandschap.demon.nl

***********

Bericht gedateerd 13 juli 2017.

Onlangs ontvingen velen van u van het bestuur van Ons Raadhuis een verzoek om financiële steun voor Ons Raadhuis.
Als u daartoe besluit is het interessant om gebruik te maken van de zogenaamde ANBI-regeling. ANBI is de afkorting van ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’. Ons Raadhuis is zo’n instelling.

Kort gezegd komt de regeling hierop neer:
1. Maakt u geen gebruik van de ANBI-regeling dan kunt het totaal van de door u gedane giften verminderd met 1% van uw inkomen aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting.
2. Maakt u wel gebruik van de ANBI-regeling dan kunt u het totale bedrag van uw giften vermeerderd met 25% daarvan aftrekken van uw inkomen.

Het is dus aantrekkelijk om van de ANBI-regeling gebruik te maken.
U moet zich dan verplichten om gedurende minimaal 5 jaar periodiek per jaar, kwartaal of maand een vooraf beloofd bedrag over te maken.U moet dat doen via het formulier dat u kunt downloaden op
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf
Op deze pagina vindt u nog veel informatie.

Bovendien vindt u informatie op
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/hoeveel_aftrek_krijg_u/voorbeelden_berekening_giften

Tenslotte kunt ook bellen 0800 0543.

U bent overigens geheel vrij of u van deze regeling gebruik wilt maken.
U kunt ten allen tijde schenkingen doen zonder verplichtingen op u te nemen.

Tenslotte:
Schrijver van bovenstaande is geen belastingdeskundige maar slechts de webmaster van deze site en adviseert u dus gebruik te maken van bovenstaande links zodat u goed geïnformeerd bent.

De stichting Ons Raadhuis zal u dankbaar zijn als u besluit over te gaan tot een periodieke gift.

Bestuur:

A.(Antoinette) R.M. Meys, voorzitter
W.(Tera) K. Roelandschap- Stuut, penningmeester
E. (Ester) A. Bertholet, secretaris
Adviserende leden:
A.(Aly) Wolsink Baardslag
H.(Herma) Barnhoorn
C.(Clarisse) Chaillet
R.(Rosemarie) Kamphuisen

Uitgebreide informatie over de leden van het bestuur vindt u op http://onsraadhuis.com/bestuur/

Einde bericht.

************

Beleidsplan:

Stichting Ons Raadhuis Velp is opgericht om een algemeen toegankelijke voorziening te bieden voor kwetsbare ouderen. Deze voorziening zorgt voor opvang en aanbod van gecoördineerde en diverse activiteiten van een grote groep kwetsbare ouderen die niet in een andere voorziening passen. Met het oog op de toename van de groep zelfstandig wonende kwetsbare ouderen biedt deze voorziening een aanvulling op het bestaande aanbod en wordt hiermee tevens voorzien in de functies van signalering, preventie en verwijzing.

Stichting Ons Raadhuis Velp is een stichting zonder winstoogmerk. Voor de start en proefperiode zijn fondsen en subsidies verworven bij o.a. Fonds Nuts Ohra, VSB, Oranjefonds, Dullertsstichting, Rhederhofbeheer, SKAN-fonds, Fonds Nicolai Broederschap, RCOAKfonds, gemeente Rheden, Praktijk ouderengeneeskunde Bertholet.

Er worden ruimtes gehuurd in het voormalige parochiehuis in de Emmastraat (ingang Nieuwstraat) in Velp. Een professionele coördinator is aanwezig als continue kracht en met meer kennis van beperkingen zoals mobiliteitsproblemen, cognitieve achteruitgang, Parkinson of auditieve achteruitgang. Deze coördinator begeleidt en traint ook de vrijwilligers en communiceert met de hulpverleners. Hij of zij weet (samen met de vrijwilligers) mensen te stimuleren om te komen ondanks mogelijke angst of weerstand en te blijven, waarbij ervaring in het omgaan met mensen die zich in hun beperkingen beginnen terug te trekken van belang is.

Gestart is met 2 dagen per week gedurende kantoortijden. Het streven is uiteindelijk na een jaar 6-10 dagdelen open te zijn. Het aanbod van activiteiten varieert van Tai Chi, beweeggroep, schilderen, boetseren, kaarten maken, voorlezen en een gespreksgroep tot een studiegroep, kunstlezingen, zumba, een leesgroep en luisteren naar klassieke muziek.

Eigen bijdrage van deelnemers bestaat uit het betalen van een enkele activiteit met een strip (2.50) of de aanschaf van een abonnement. Houders van een Gelrepas mogen 2x per maand een strippenkaart van 8 strippen met korting gebruiken.

Doelen:

  • Aanbieden van activiteiten aan kwetsbare ouderen, voor wie de reguliere bezigheden niet meer goed haalbaar zijn en/of voor wie een dagopvang nog (lang) niet aan de orde is.
  • Voorkomen en tegengaan van vereenzaming en versterken van de sociale cohesie
  • Ontlasten mantelzorgers
  • Bieden van een plek waar autonomie i.p.v. afhankelijkheid wordt gevoed; door de abonnementen, vrije inloop en eigen inbreng.


Beloningsbeleid:

Alle bestuursleden voeren hun functie onbezoldigd uit.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten:

Startdatum proefperiode: 1 maart 2016
Startdatum 2 openingsdagen (dinsdag en vrijdag): 1 juni 2016
Startdatum 3e openingsdag (maandag): 8 augustus 2016
Openingstijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9-17 uur
Activiteitenaanbod: gepubliceerd op de website http://onsraadhuis.com/agenda/
Bezoekersaantallen: op 14 augustus 2016 zijn er 51 vaste bezoekers per maand, per openingsdag gemiddeld  35 unieke bezoekers

Financiële verantwoording:

Jaarplan Projectjaar 2

170407 begroting dekking en jaarrek 16 Stichting Ons Raadhuisbegroting en dekking 17 en aanzet middelen 2018.xlsx

Jaarverslag 2016 projectjaar 1