21 februari: Film Charlie Chaplin

Charlie Chaplin

Ton Langelaan wil ons deze middag met Charlie Chaplin trakteren. Hij laat drie films zien uit de volgens hem beste periode van Charlie van 1917 tot de komst van de geluidsfilm rond 1930.

‘In de geschiedenis van de film staat de figuur van Charlie Chaplin alleen. Hij behoort tot geen richting of school: hij is een school op zichzelf. Onder de vele pseudo-fantasten van de film is hij de enige werkelijke fantast, levend in een volkomen imaginair wereldje waar de gevoelens en hartstochten van de buitenwereld tot en zachte melancholieke vaagheid zijn gedempt ‘.
Dit is een treffend citaat van L.J. Jordaan, de nestor van de Nederlandse filmkritiek

Van hart welkom bij deze filmmiddag. De kosten zijn 1 strip (3 euro).