Nan Haring draagt voor

Gemaakt voor en voorgedragen op open podium 5 oktober 2018 door Nan Haring (Nan gezeten in een stoel )

Ik ga proberen een wiegelied te zingen voor een denkbeeldig achterkleinkind (!), dat hier naast mij in zijn wiegje ligt. Een heel bekend wiegelied, maar de tekst bestaat geheel uit eigen overpeinzingen.

WIEGELIED!

Slaap zacht, mijn prinsje, slaap zacht.
In een wereld, die op je wacht.

Een wereld zo ruim als ’t heelal,
Maar ook zo dichtbij en zo smal,

Robots alom en drones in de lucht,
Duizenden mensen op de vlucht
Voor een despoot aan de macht!

Slaap zacht, mijn prinsje, slaap zacht.
Slaap zacht, mijn prinsje, slaap zacht.

Vervuiling van lucht en van de zee,
Door uitstoot van CO2,

Gifgas en wapengeweld,
Geld is ’t enige wat telt,

Met leiders, als kind’ren, aan ’t roer,
In een taal zo dreigend en stoer,

En ’t gaat ook allemaal zó snel.

Slaap wèl, mijn prinsje, slaap wèl.
Slaap wèl, mijn prinsje, slaap wèl.