Nieuwsbrief no. 4

Nieuwsbrief   september 2018

De herfst is weer begonnen. In Ons Raadhuis is het warm en gezellig en staat de koffie altijd klaar! Met deze nieuwsbrief houden wij jullie op de hoogte van ontwikkelingen en zaken die we niet in de weekprogramma’s kwijt kunnen.

‘Dichter op de koffie’ zoekt 65+ers die willen schrijven
In 2017 kwam het boekje ‘Van achter naar voor de geraniums’ uit. Dit boekje werd heel enthousiast ontvangen en de deelnemers kregen de smaak van het schrijven te pakken. Anderen hebben het schrijfproject helaas gemist. Voor beiden is er nu een mogelijkheid om mee te doen met een nieuw schrijfavontuur: ‘Dichter op de koffie’. Ook nu begeleidt Hanneke Beld.

‘Dichter op de koffie’ wil zoveel mogelijk ouderen in Nederland aan de poëzie brengen. Schrijfervaring is niet nodig, interesse en liefde voor taal zijn genoeg. De grote inspiratiebron voor het project is Toyo Shibata; een Japanse vrouw die op haar 92e begon met dichten en op haar 100e een bundel uitbracht die wereldwijd gelezen werd. ‘Dichter op de koffie’ komt ook in Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Alle gedichten die het oplevert worden verzameld in een bundel die te koop is. En er komt per stad een straatexpositie. Bij ‘Dichter op de koffie’ in Velp zijn het RIQQ en café ’t Pintje betrokken.

De schrijfbijeenkomsten voor Velp zijn in Ons Raadhuis op:

  • maandag 10, 17 en 24 september 14.00 – 16.30 uur
  • maandag 1 oktober 13.30 – 15.00 uur
  • maandagen 8, 15 oktober 14 -16.30 uur

Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Aanmelden bij Ons Raadhuis.

Resultaten onderzoek van Annemieke Pepplinkhuizen
In het voorjaar deed Annemieke Pepplinkhuizen, student geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, haar afstudeeronderzoek bij Ons Raadhuis. Met dit onderzoek wilde ze de kwaliteit van Ons Raadhuis aantonen. Velen van jullie hebben hier aan meegewerkt door een korte vragenlijst in te vullen.

Dit zijn de concrete resultaten:

  • Mensen voelen zich vitaler en fitter als Ons Raadhuis deel van hun leven wordt.
  • Zorgverleners zijn blij dat ons Raadhuis er is en ze er naar kunnen verwijzen. Zij constateren een positief effect op geestelijk en/of lichamelijk welbevinden, het op- of uitbouwen van een sociaal netwerk en het tegengaan van vereenzaming.
  • Daarnaast zijn alle zorgprofessionals unaniem positief over Ons Raadhuis. Met name de toegankelijkheid en diversiteit aan activiteiten worden geprezen. Daarin zijn de zorgverleners unaniem. Zij kunnen geen collega’s aanbevelen die het tegenovergestelde vinden.
  • Er kon niet concreet worden aangetoond dat er minder zorggebruik in de eerste lijn is (huisartsen, fysiotherapeuten, thuiszorg) nadat mensen regelmatige deelnemers van Ons Raadhuis worden, maar bovenstaande resultaten zijn meer dan veelzeggend!

Annemieke heeft een hoog cijfer gekregen voor haar afstudeeronderzoek en is nu arts.

Wet op de privacy
Op 25 mei 2018 is de Algemene Vordering Gegevensbescherming ingegaan. Dat is een wet die de privacy regelt. In het dagelijks taalgebruik hebben we het over de AVG-wet of ‘de privacywet’. Deze wet wil dat elke organisatie, en dus ook Ons Raadhuis, goed nadenkt over welke gegevens we over personen verzamelen, hoe we ze bewaren en wie er meewerkt. We vragen vanaf maandag 3 september bij een intake toestemming om enkele persoonlijke gegevens te bewaren en om ze te mogen gebruiken voor geanonimiseerde rapportage en onderzoek. Fondsen vragen bijvoorbeeld om cijfers over percentages gehuwden/alleenstaanden, verdeling mannen en vrouwen en gemiddelde leeftijd. Deze gegevens schrijven wij in de verantwoordingen voor onze subsidiegevers. En we gebruiken bijvoorbeeld telefoonnummers en emailadressen om persoonlijk contact te zoeken met jullie. We willen graag toestemming van iedereen die vóór september 2018 een intake heeft gehad om de persoonlijke gegevens te mogen bewaren. We pakken het ‘t liefst zo aan dat jullie bij bezwaar contact met ons opnemen. Dan zullen wij bespreken welke gegevens we zullen verwijderen.

Willen we een buurtbieb?
Halverwege september kunnen jullie een enquête verwachten over de behoefte aan een ‘buurtbieb’. Die willen we starten in Ons Raadhuis als er behoefte aan is. Een buurtbieb is een boekenkast waaruit je gratis boeken kunt meenemen of kunt lenen. Na lezing kun je ze terugzetten of je kunt er een ander boek voor in de plaats zetten. In de enquête wordt ook gevraagd welke genres jullie graag lezen. Want we willen de kast vullen met kwaliteit en genres waar jullie zelf voor kiezen. De zes vrijwilligers die dit project uitvoeren, Mieke, Dia, Sascha, Tonnie, Tina en Rolien, willen jullie van harte uitnodigen om de enquête in te vullen.

Twee lessenseries ‘Tekenen en Schilderen’: één voor beginners en één voor gevorderden
Er is best belangstelling voor tekenen en schilderen in Ons Raadhuis. We zijn er in de loop van de tijd achter gekomen dat het niet allemaal in één groep past. Dus gaan we uitproberen of er twee series naast elkaar kunnen bestaan: één voor beginners en één voor gevorderden.

Simone Drenth geeft in Ons Raadhuis boetseren. Ik haar dagelijks werk is ze in ziekenhuis Rijnstate creatief beeldend therapeut. Ze heeft ook een eigen atelier in Rheden en geeft daar al jaren schilderles. Zij wil graag voor ons een lessenserie voor beginners starten. De acht lessen zijn vanaf 4 september op dinsdag 15.15 – 16.45 uur.

Katja de Soeten is een Arnhemse kunstenares die al van het begin af aan ‘Tekenen en Schilderen’ geeft in Ons Raadhuis. Het liefst ondersteunt zij mensen bij de richting die zij op willen gaan en sluit daarbij ook aan bij de technieken die men wenst te gebruiken. Katja voelt zich goed bij de beschrijving dat zij de gevorderden begeleidt. Deze teken- en schilderlessen starten op maandag 19 november 13.30 – 15.00 uur.

Bordspelen
Het rooster van de Elisabethzaal zit propvol. Maar in de Mariazaal is het op woensdag- en donderdagmiddag nog best rustig. Wie wil het initiatief nemen om een bordspellen-club op te starten? Een ander initiatief is ook welkom.

Kerstverkoop
Bereid je alvast voor op de kerstverkoop van de prachtige werken die de handwerkclub maakt. Dat zal ergens in november zijn.