Nieuwsbrief No. 5

NIEUWSBRIEF ONS RAADHUIS – FEBRUARI 2019

De eerste nieuwsbrief van dit jaar en weer met allerlei wetenswaardigheden. In Ons Raadhuis is het warm en gezellig en staat de altijd koffie klaar! Met deze nieuwsbrief houden wij jullie op de hoogte van ontwikkelingen en zaken die we niet in de weekprogramma’s kwijt kunnen.

Strippen worden 3,30 per stuk
Door de belastingverhoging van 6% naar 9% komen wij er niet onder uit de strip duurder te maken, hoe vervelend we dat ook vinden. Als dat voor jullie betekent dat je minder activiteiten gaat doen dan je zou willen, willen we je vragen contact op te nemen met één van ons (Thea, Yolanda of Irma). Dan zullen wij zoeken naar oplossingen. 
De verhoging gaat in op maandag 4 maart. Vanaf die dag bestaat een strippenkaart van 30 euro uit 9 strippen. Die van 15 euro uit 4 ½ strip. Voor de strippenkaart voor houders van de Gelre-pas verandert er niets.

Nieuwe activiteiten in 2019
We zijn 2019 gestart met heel wat nieuwe activiteiten:

• Training Omgaan met Verlies en Rouw (ACT) voor ouderen
• Wandelgroep van Ons Raadhuis door Marga Zoethout
• Dance Fit 
• Digi-donderdag (maandelijks)
• Schilderen voor Beginners
• Tijd voor Taal, andere opzet Schrijfcafé
• Masseren op woensdagochtend
• Maandelijks sjoelen

Kijk hiervoor op onsraadhuis.com

En we zijn nog meer activiteiten aan het ontwikkelen. Belangrijk is wel dat het aansluit bij wat jullie willen. Dus als je ideeën hebt of wensen, laat het ons weten. Is er bijvoorbeeld nog behoefte aan lezingen in Ons Raadhuis en zo ja over welke onderwerpen?

Stop je idee of wens in de Ideeënbus die we hebben opgehangen in de gang. Deze hangt in de hoek bij de voordeur. We bespreken ze in ons maandelijks overleg. 

Ons Raadhuis sluitingsdagen in 2019
In 2019 zijn er weer wat dagen waarop Ons Raadhuis gesloten is. 
• Pasen: vrijdag 19 april (goede vrijdag) t/m 2e paasdag 22 april 
• Voorjaarsvakantie: maandag 6 tot en met vrijdag 10 mei 
• Hemelvaart: donderdag 30 mei Hemelvaartsdag en vrijdag 31 mei aansluitend
• Pinksteren: maandag 10 juni 2e Pinksterdag
• Zomervakantie: maandag 22 juli tot en met vrijdag 2 augustus
• Kerst: maandag 23 december tot en met woensdag 1 januari

Buurtbieb
Op vrijdag 22 februari om 14.30 zal de Buurtbieb van Ons Raadhuis officieel geopend worden. Dat zal gedaan worden door de in Velp geboren John Jansen van Galen. De Buurtbieb komt in de zwarte kast naast de deur naar de gang. De kast zal gevuld worden met boeken waar jullie in een enquête de voorkeur voor bleken te hebben: moderne schrijvers, klassieke romans, historische romans, biografieën, detectives/thrillers en streekromans. De Buurtbieb wordt verzorgd door een groep vrijwilligers. Zij zorgen voor de gewenste kwalitatieve vulling van de kast. 
De kast wordt gevuld met boeken die jullie over hebben of willen schenken. We hebben er al best veel. Er is een formulier gemaakt voor het thuis ophalen van de boeken. Net zo makkelijk. 
Julie zijn bij deze van harte uitgenodigd om mee te werken aan het vullen van de kast. En om de opening bij te wonen. Na de opening kunnen de boeken geleend worden. De kast is tijdens de openingstijden van Ons Raadhuis altijd toegankelijk.

Veel belangstelling voor Ki-workshop op vrijdag
Op vrijdag 26 januari gaf Christiane Bahr een workshop Ki. Daar was veel belangstelling voor. Terecht want Ki geeft bijzondere inzichten in de menselijke beweging. Vooral hoe je je bewegingen makkelijker en soepeler kunt maken. En de workshop was ook geanimeerd en er werd veel gelachen. De komende maanden zal Christiane maandelijks op vrijdag een Ki-workshop geven. Klik hier voor meer informatie.

Professionele keukenblokken
Wat zijn we blij met onze al weer veel professionelere keuken. Dat werkt een stuk lekkerder, zeker op de drukke momenten. We hebben het professionele horecameubilair  kunnen kopen van het geld dat we van café ’t Pintje hebben gekregen, de opbrengst van Haringparty 2018. De mensen van ’t Pintje zullen de keuken op vrijdag 15 maart officieel openen.

Digitale Nieuwsbrief
Als u deze nieuwsbrief ook digitaal wilt ontvangen, kunt u een mailtje sturen naar info@onsraadhuis.com