Omgaan met de gevolgen van visuele beperkingen

Donderdag 31 mei 2018 – 14.00 – 15.30 uur door Annie van den Heuvel

In de serie medische lezingen een presentatie door Annie van den Heuvel van de Robert Coppes Stichting (www.robertcoppes.nl). Deze stichting ondersteunt mensen met een visuele beperking.

Zij zal het onder andere hebben over:

  • de belangrijkste oorzaken van slechtziendheid/blindheid bij ouderen;
  • de gevolgen van het slechter zien voor de verschillende levensdomeinen als bijvoorbeeld ontspanning;
  • een paar belangrijke hulpmiddelen;
  • de combinatie van visuele en auditieve beperking.In dat laatste zijn de mensen van de Robbert Coppes Stichting gespecialiseerd, in de combinatie van visuele en/of auditieve of andere beperkingen. Want dat is er bij ouderen vaak aan de hand.
    Deze lezing is zeer interessant, zinvol en hoopgevend voor zowel mensen met een visuele beperking als hun familieleden, vrienden, buren, mantelzorgers en andere betrokkenen.De kosten zijn 1 strip (3 euro).