Open Podium

Vrijdag 1 juni – 15.00 – 16.00 uur

Wil je iets voordragen, voorlezen of zingen?

Bij de vrijdagmiddagborrel van 1 juni houden we een open podium.

Voor ieder van ons die daar iets wil voordragen of laten horen is daar dan gelegenheid voor. Dus schroom niet, maar laat anderen ook genieten van jouw kunsten of verhalen.