Privacy

AVG-verklaring

Het bestuur van Ons Raadhuis verklaart dat ze inspanningen heeft verricht zoals deze voortvloeien uit de ‘Algemene verordening gegevensbescherming'(AVG). Met het doorlopen van het AVG-programma verklaart het bestuur van Ons Raadhuis naar eer en geweten aan de wet te voldoen.

Wij verwerken enkele persoonlijke gegevens van deelnemers en vrijwilligers. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens vinden wij de privacy erg belangrijk. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u heeft.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via mail: info@onsraadhuis.com of bellen naar 026-8449140

Bestuur Ons Raadhuis