Vacature activiteitencoach Ons Raadhuis

Gezocht als aanvulling op ons team een tweede activiteitencoach voor 16 uur per week op ZZP-basis.
Stuur uw brief en CV vóór 12 maart a.s. naar: Antoinette Meys, voorzitter van bestuur Ons Raadhuis meyscoaching@gmail.com

Algemene kenmerken

De Activiteitencoach is een uitvoerende functie. De functionaris organiseert activiteiten, biedt ondersteuning en begeleiding aan deelnemers en verzorgt de intake. De Activiteitencoach werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Resultaatgebieden

Behoefte signaleren

* Vormt zich een beeld van de wensen, behoeften en mogelijkheden van de deelnemers;

* Signaleert mogelijke knelpunten en bespreekt dit met collega’s;

* Verstrekt informatie aan de deelnemers over de werkwijze en mogelijkheden van Ons Raadhuis;

* Adviseert aan deelnemers en instanties welke mogelijkheden er extern zijn voor deelnemers wanneer zij niet meer in Ons Raadhuis passen.

Resultaat: Behoefte gesignaleerd om een passende match te maken tussen vraag en aanbod.

Bijdrage aan activiteitenprogramma en werkwijze

* Denkt mee over de inhoud van activiteiten op basis van behoeften en mogelijkheden van deelnemers en over de wijze van begeleiding. Doet voorstellen ter verbetering;

* Zorgt ervoor dat de activiteiten volgens plan verlopen;

* Denkt na over de praktische/dagelijkse werkwijze in Ons Raadhuis. Doet voorstellen ter verbetering;

Resultaat: Activiteiten en werkwijze zijn passend voor de deelnemers en worden uitgevoerd met de kwaliteit die afgesproken is.

Activiteiten en werkzaamheden faciliteren en laten uitvoeren

* Biedt deelnemers ondersteuning waar nodig met inachtneming van het zoveel mogelijk stimuleren en respecteren van zelfredzaamheid en eigen regie;

* Verstrekt informatie over de dagelijkse gang van zaken binnen Ons Raadhuis;

* Bevordert een positieve en uitnodigende sfeer en ziet toe op de naleving van huisregels;

* Stimuleert participatie van deelnemers aan activiteiten op basis van respect voor de vrije keuze van deelnemers;

* Verzorgt de dagelijkse aansturing van vrijwilligers;

* Voert andere ondersteunende werkzaamheden uit, doet voorraadbeheer voor de activiteiten en creëert randvoorwaarden voor een prettige sfeer, veiligheid en hygiëne.

Resultaat: activiteiten uitgevoerd en begeleid, zodanig dat de deelnemers zich uitgenodigd voelen om in vrijheid deel te nemen en uitgedaagd worden om hun mogelijkheden te verkennen en te verruimen.

Dienstverlening optimaliseren

* Denkt actief mee over de dagelijkse gang van zaken en het verbeteren van de dienstverlening;

* Geeft advies over inzetbaarheid van vrijwilligers;

* Neemt deel aan werkoverleg.

Resultaat: Bijdrage geleverd aan de optimalisering van dienstverlening, zodanig dat de instelling kan inspelen op (maatschappelijke) ontwikkelingen.

Profiel van de functie

Kennis

* Minimaal MBO 4 (bij voorkeur SPW)

* kunnen reflecteren op HBO-werk- en denkniveau

* kennis van vraagstukken en aandoeningen van ouderen

* basiskennis van maatschappelijke ontwikkelingen

* kennis van activerende werkvormen

* Bij voorkeur in bezit van certificaten HACCP en sociale hygiëne.

Houding en gedrag

* Kan zelfstandig werken en is pro-actief en initiatiefrijk;

* Sociale vaardigheden: inlevingsvermogen, gesprekken voeren, luisteren, respectvol omgaan met eigenheid van deelnemers;

* Begeleidingsvaardigheden: balans tussen aandacht voor groep en individu, grenzen stellen, stimuleren en motiveren, begeleiden van mensen met een specifieke problematiek;

* Reflectief vermogen: is in staat om te reflecteren op het eigen persoonlijk/beroepsmatig functioneren

* Creëren van een uitnodigende en positieve sfeer;

* Creativiteit voor het bedenken en organiseren van activiteiten;

* Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;

* Probleemoplossend vermogen.

*****

Voor informatie over Ons Raadhuis zie www.onsraadhuis.com

Voor de pdf-versie van deze oproep klik op  20180302 vacature activiteitencoach