Ons Raadhuis is een activiteiten- en ontmoetingscentrum in Velp voor 55+. Het is een levendig gebeuren doordat er veel activiteiten zijn waar zo een 300 mensen per week op afkomen.
Eén van de activiteiten waar veel belangstelling voor is, is ‘Bewegen maar’:
Iedereen kan op zijn eigen niveau deelnemen en daar wordt ook duidelijk rekening mee gehouden. Het accent ligt op oefeningen voor behendigheid, beweeglijkheid en m.n. behoud/verbetering van de sta- en loopbalans. Er wordt geoefend in zit, stand, lopende en soms ook liggend. Er is een prettige en saamhorige sfeer tijdens de les en er wordt regelmatig gelachen.
De lessen worden twee keer per week gegeven door Willem Ouwehand, een gepensioneerde fysiotherapeut. Elke les duurt een uur.  Er is veel meer belangstelling voor deze les dan we nu kunnen bieden. We willen dan ook uitbreiden.

We zijn op zoek naar een (gepensioneerde) fysiotherapeut of andere bewegingsdeskundige die

 • het leuk vindt om een uurtje Bewegen Maar in Ons Raadhuis te verzorgen
 • vanuit professie, opleiding en ervaring in staat is een verantwoord sportief uur Bewegen Maar te verzorgen
 • in staat is mensen van velerlei pluimage te begeleiden
 • op de hoogte is van de specifieke problematiek met het bewegingsapparaat bij ouderen
 • bereid is samen met de collega-docent Willem Ouwehand te overleggen over de activiteit
 • indien het te regelen is Willem Ouwehand kan vervangen
 • in algemene zin een bijdrage wil leveren aan een positieve en uitnodigende sfeer van Ons Raadhuis waarin ruimte voor deelnemers centraal staat

Wat wij bieden

 • met vragen en bespreekpunten kunt u terecht bij de activiteitencoach en/of de coördinator
 • als vrijwilliger bent mag u gratis aan een activiteit van 1 strip deelnemen
 • vrijwilligers lunchen op hun dagdeel gratis in Ons Raadhuis
 • er is twee maal per jaar een gezamenlijk werkoverleg voor de vrijwilligers
 • er wordt scholing geboden voor vrijwilligers

Kostenvergoeding

Reiskosten per OV worden vergoed en voor autokilometers kunt u € 0,19 per kilometer declareren. Indien u andere onkosten moet maken tbv uw vrijwilligerswerk in Ons Raadhuis, kunt u contact opnemen met de coördinator of deze kosten voor vergoeding in aanmerking  kunnen komen.

Verzekering

Alle vrijwilligers zijn verzekerd voor het werk dat zij voor Ons Raadhuis verrichten.

Als u interesse heeft kunt u contact opnemen met Ons Raadhuis, Irma Smeenk 026-8449140 of uw interesse kenbaar maken op info@onsraadhuis.com.