Activiteiten die mogelijk opgestart gaan worden

Er zijn activiteiten waarvoor een docent gevonden is, maar die nog niet starten omdat daarvoor een minimum aantal deelnemers nodig is.  En er zijn activiteiten waar om gevraagd wordt, maar waar nog geen docent voor gevonden is.

Het gaat om:

  • Leren bridgen, wordt om gevraagd. We hebben één deelnemer op de wachtlijst. We zoeken nog drie deelnemers waarvan één begeleider.
  • Tweede poëziegroep, wordt om gevraagd. Drie mensen op de wachtlijst. We zijn op zoek naar een docent danwel begeleider.
  • Mahjong leren. Dit is een prachtig Chinees spel. We hebben een mahjong-spel, iemand die het wil leren en we hebben twee deelnemers. Er is nog een vierde speler nodig.

Als u belangstelling heeft als deelnemer voor één van deze mogelijk te starten activiteiten, laat ons dat weten op info@onsraadhuis.com. Ook wanneer u als docent of begeleider een activiteit wilt of kunt gaan geven.