De persconferentie van de minister-president van dinsdag 21 april betekent dat er geen enkele verandering
komt voor Ons Raadhuis. We zijn tot in elk geval 20 mei gesloten. De medewerkers blijven met de deelnemers, vrijwilligers en docenten contact houden en proberen zoveel mogelijk activiteiten en initiatieven online op te starten.

Eerst stond er op de site en de buitenkast dat we tot 1 juni gesloten waren. Dat bleek later een misverstand dat ontstaan is op de wat onduidelijke persconferentie met de vier ministers.
Dus we moeten volhouden tot in elk geval 20 mei.

Een belangrijke verandering in de overheidsmaatregelen is het advies voor het bezoek aan ouderen van 70 jaar en ouder. Was eerst het advies om helemaal niet op bezoek gegaan. nu luidt het advies:

Zelfstandig wonende ouderen
Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Zie voor maatregelen overheid
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd

Voor tips zie ‘Tips voor in de coronatijd’ op deze site.