Samen de Stap: Op weg

Pandemieën zijn van alle tijden, de moderne mensheid heeft echter niet een pandemie meegemaakt zoals Covid-19. Veel maatregelen die de Nederlandse overheid neemt om besmetting met het coronavirus te voorkomen zijn inmiddels versoepeld. Wat zijn de vooruitzichten voor het oppakken van sociale activiteiten en contacten voor mensen die 65 jaar of ouder zijn en nog steeds worden gezien als een kwetsbare groep? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk om mét, in plaats van over ouderen te praten.

Voor het onderzoek Samen de Stap van de Radboud Universiteit (Nijmegen) en Pro Persona (instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland) zijn we op zoek naar mensen in de leeftijdscategorie 65 en ouder die zich willen aanmelden voor een interview. Momenteel hebben zich al veel mensen aangemeld. Echter, in de leeftijdsgroep van 65 – 70 jaar zoeken we nog deelnemers. We hebben Ons Raadhuis gevraagd hierbij te helpen.

Binnen een interview van 1 uur, zullen we u verschillende vragen stellen om inzicht te krijgen in uw ervaringen en belevingen van de corona-maatregelen. Het interview zal in overleg worden gepland in augustus of september. Het kan een live interview zijn , of via telefoon of beeldbellen. Wat u wilt.

Mocht u belangstelling hebben in dit onderzoek, dan kunt u zicht hiervoor bij ons aanmelden. Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen zullen we contact met u opnemen en voorafgaand een aantal algemene vragen stellen, bijvoorbeeld over uw leeftijd en woonsituatie. Deze informatie is belangrijk om ervoor te zorgen dat er een evenwichtige verdeling als het gaat om samenlevingsverband, gebruik maken van mantelzorg, verblijf in een verzorgingshuis etc.

Heeft u vragen over het Samen de Stap onderzoek of wilt u zich aanmelden? Dit kan door een email te sturen of te bellen naar: Cindy Hubers (c.hubers@propersona.nl / 06-46417032), of bij afwezigheid naar Nessa Ikani, n.ikani@psych.ru.nl ).