Profiel Activiteitencoach

Profiel activiteitencoach Ons Raadhuis

We hebben per 1 augustus 2021 een vacature voor een nieuwe activiteitencoach.
De sollicitatieprocedure is nu gesloten,. Vrijdag 2 juli zijn gesprekken met kandidaten die we nader willen leren kennen.

Hierbij het profiel zowel als volledige tekst als download.

Algemene kenmerken
De Activiteitencoach biedt deelnemers en vrijwilligers een warm welkom, ondersteuning en begeleiding en verzorgt de intake. De activiteitencoach is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en is regisseur van de dag. De activiteitencoach houdt van de vloer, is oprecht geïnteresseerd in mensen, heeft geduld met mensen en heeft oog voor groepen en het individu.
De activiteitencoach maakt onderdeel uit van een team van drie collega’s. Elke collega werkt zelfstandig op een of meer dagen in de week. Er is regelmatig afstemming tussen de collega’s, vooral online en telefonisch.

Resultaatgebieden

Behoefte signaleren
– Vormt zich een beeld van de wensen, behoeften en mogelijkheden van de deelnemers;
– Werkt vanuit het besef dat ouderen goed in staat zijn aan te geven waar zij behoefte aan hebben.
– Spreekt enthousiast ervaring, talenten, kennis en vaardigheden van ouderen aan.
– Signaleert mogelijke knelpunten en stemt dit af met collega’s;
– Verstrekt informatie aan de deelnemers over de werkwijze en mogelijkheden van Ons Raadhuis;
– Adviseert aan deelnemers en instanties welke mogelijkheden er extern zijn voor deelnemers wanneer zij niet meer in Ons Raadhuis passen.
Resultaat: Behoefte gesignaleerd om een passende match te maken tussen vraag en aanbod.

Bijdrage aan activiteitenprogramma en werkwijze
– Is in staat activiteiten vorm te geven en te doen uitvoeren op basis van behoeften en mogelijkheden van deelnemers.
Resultaat: Activiteiten en werkwijze zijn passend voor de deelnemers

Activiteiten en werkzaamheden faciliteren en laten uitvoeren
– Zorgt ervoor dat de activiteiten zoals bedoeld verlopen en waar wenselijk worden aangepast.
– Zorgt voor een positieve sfeer waarin deelnemers uitgenodigd en ondersteund worden deel te nemen aan activiteiten.
– Verzorgt de dagelijkse aansturing van vrijwilligers en geeft advies over de inzetbaarheid van vrijwilligers;
– Voert ondersteunende werkzaamheden uit, doet voorraadbeheer voor de activiteiten en creëert randvoorwaarden voor een prettige sfeer, veiligheid en hygiëne.
Resultaat: activiteiten uitgevoerd en begeleid, zodanig dat de deelnemers zich uitgenodigd voelen om in vrijheid deel te nemen en uitgedaagd worden om hun mogelijkheden te verkennen en te verruimen.

Dienstverlening optimaliseren en bijdragen aan de organisatie
– Denkt na over de praktische/dagelijkse werkwijze in Ons Raadhuis. Doet voorstellen ter verbetering;
– Voert iom de coördinator taken uit in de organisatie van OR zoals deelnemers- en financiële administratie; uitvoeren RIE of PR-beleid.
– Denkt mee over de visie en ontwikkeling van Ons Raadhuis
Resultaat: Bijdrage geleverd aan de optimalisering en uitvoering van de organisatie.

Functie – eisen

Kennis en ervaring
– Heeft ervaring met en plezier in het werken met vrijwilligers
– Heeft kennis van en ervaring met vraagstukken en aandoeningen van ouderen,
– Kan een sfeer scheppen, waarin iedereen zich welkom en gezien voelt
– Heeft basiskennis van maatschappelijke ontwikkelingen
– Heeft affiniteit met het online uitvoeren van een deel van een functie
– Heeft minimaal MBO 4 (bij voorkeur SPW)
– Kan reflecteren op HBO-werk- en denkniveau
– Is bij voorkeur in bezit van certificaten HACCP en sociale hygiëne.

Houding en gedrag
– Kan zelfstandig werken, is pro-actief en initiatiefrijk en heeft probleemoplossend vermogen.
– Sociale vaardigheden: oprechte interesse in deelnemers; inlevingsvermogen, gesprekken voeren, luisteren, respectvol omgaan met eigenheid van deelnemers;
– Begeleidingsvaardigheden: balans tussen aandacht voor groep en individu, grenzen stellen, stimuleren en motiveren, begeleiden van mensen met een specifieke problematiek;
– Reflectief vermogen: is in staat om te reflecteren op het eigen persoonlijk/beroepsmatig functioneren
– Creëren van een uitnodigende en positieve sfeer;
– Creativiteit voor het bedenken en vormgeven aan activiteiten;
– Beschikt over gangbare internetvaardigheden zoals gegevens bijhouden op de computer, documenten aanmaken en printen, vergaderen op de computer (Zoom, Teams) en kan apparatuur bedienen voor presentaties en/of film.–