Winnende tekst 5-mei-opdracht ‘Taal voor thuis’

Dia Berends gaf rond 5 mei een hele leuke schrijfopdracht aan de groep van Taal voor thuis.
de opdracht was:

Schrijf een verhaal. Het begin en het eind heb ik al voor je bedacht.
Begin:
Het is stralend weer op Bevrijdingsdag 2001. Hij loopt met het programma van de diverse optredens in de hand richting het marktplein. Een paar meter voor hem loopt een meisje in een opvallende jurk, koningsblauw met een motief van madeliefjes. 
Eind:
Overal wappert het rood-wit-blauw. Mensen dansen op het marktplein. Het lijkt alsof er niets is veranderd in twintig jaar, maar hij weet wel beter.
Bedenk een pakkende titel.

Voor de winnaar was er een bevrijdingscake. Die is gewonnen door Frits Koning voor zijn winnende verhaal over Esther van Kampen.
Irma Smeenk en Jolanda Stellingwerff waren jury.

Esther van Kampen
Het is stralend weer op Bevrijdingsdag 2001. Hij loopt met het programma van de diverse optredens in de hand richting het marktplein. Een paar meter voor hem loopt een meisje in een opvallende jurk, koningsblauw met een motief van madeliefjes.
Het valt hem op dat het meisje  geregeld steun zoekt bij de arm van haar moeder. Hij kent haar wel, ze wonen nog niet zo lang in zijn straat, een huis of drie verderop. Hij versnelt zijn pas en komt naast hen te lopen. Ze kijken elkaar aan en hij ziet twee bedrukte gezichten. Hij slaat dicht en weet geen opmerking te plaatsen die het ijs doet breken. Gelukkig groet haar moeder hem en vraagt of hij zin heeft in deze stralende dag. Hij knikt en stottert of dat bij hen ook het geval is.

De twee gaan stil staan en dan vertelt zij dat dochterlief Esther een heel naar bericht te horen heeft gekregen. Bij haar is Leukemie geconstateerd en nu wil ze koste wat het kost, voordat ze wordt opgenomen in het ziekenhuis, nog iets van de 5 meisfeer meemaken. Het meisje knikt wat verlegen en zegt dat het misschien allemaal wel mee zal vallen. Met een vertrokken gezicht vraagt ze of ze op dat bankje zullen gaan zitten want van daaruit is alles goed te zien. Hij voelt dat hij de twee niet verder wil storen en neemt haastig afscheid en wenst hen veel sterkte en toch een mooie dag toe. De ontmoeting laat hem de hele dag niet los. Het is alsof de muziek niet ten volle tot hem doordringt en de dansende en feestende mensen vertraagd op zijn netvlies verschijnen. Leukemie, wat een heftig bericht zal dat geweest zijn voor Esther en  haar ouders. Hij schat de leeftijd van Esther en geeft haar een jaar of tien.
De vijfde mei was alweer enige tijd verstreken maar de boodschap van drie huizen verderop spookte nog voortdurend door zijn gedachten. Op de deurmat lag een briefje dat hem nieuwsgierig maakte.

Dag buurtbewoners, wij hebben een heel bijzondere vraag. Jullie weten inmiddels dat onze dochter Esther ernstig ziek is en dat zij tal van behandelingen heeft ondergaan. Gelukkig is er vooruitgang maar wat nu urgent wordt is dat zij beenmerg toegediend moet krijgen om volledig te herstellen. Dat kan niet zomaar beenmerg van iemand zijn. Het moet matchen. Met schroom vragen we jullie of jullie aan een bloedonderzoek mee zouden willen doen waaruit het lab kan bepalen of er een match tussen zit. Hij bedacht zich geen moment en liet hen weten dat hij daar van harte aan mee wilde werken. De buurt gonsde van het bericht en velen gingen op het verzoek in. Enkele weken later werd hij gebeld door een arts die hem vertelde dat hij een match had met het beenmerg van Esther van Kampen. De arts  wilde het graag met hem bespreken voordat hij Esther daarvan op de hoogte zou stellen.

De dag brak aan dat hij opgenomen moest worden om beenmerg af te staan, een niet geringe ingreep. Esther, haar familie en de buurt leefden intens met hem mee. Kaarten en bloemen bemoedigden hem om de stap te wagen en zich eraan te onderwerpen. Met Esther is het na verloop van tijd helemaal in orde gekomen en er ontsond een band voor het leven tussen hen. Het is 5 mei 2021 en voor hem loopt een moeder met een meisje in een opvallende blauwe jurk, koningsblauw met een motief van madeliefjes.
Overal wappert het rood-wit-blauw. Mensen dansen op het marktplein. Het lijkt alsof er niets is veranderd in twintig jaar maar hij weet wel beter.