Deelnemers gezocht voor een cliëntenpanel

Ons Raadhuis is benaderd door een onderzoeksgroep van de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze groep start 1 december 2021 met een project over angststoornissen bij ouderen. Wat de groep wil onderzoeken is of een behandeling van angststoornissen bij ouderen in de huisartsenpraktijk goed werkt. Het gaat om gedragsbehandeling zonder medicijnen.
De onderzoeksgroep heeft een opzet voor het onderzoek maar wil graag een groep installeren die meedenkt en advies geeft over de uitvoering van het onderzoek.
Zodat ouderen zelf helpen mee ontwikkelen.

Wij willen jullie hierbij de gelegenheid geven om je aan te melden voor deze groep. Het is een mooie gelegenheid om op deze manier zelf inbreng te hebben in het onderzoek bij ouderen.
Wie van jullie van 65 jaar en ouder zou mee willen denken over de uitvoering van dit onderzoek naar de psychologische behandeling van angst bij ouderen in de huisartsenpraktijk? Je kunt ook deelnemen als je geen angststoornissen hebt. Misschien had je ze ooit of heb je te maken (gehad) met iemand in je omgeving met angsten.

De bijeenkomsten zijn live in Ons Raadhuis en worden door de projectleider Gert-Jan Hendriks of een van zijn medewerkers geleid.
De inschatting nu is dat er om de twee maanden een bijeenkomst is. Het project start op 1 december 2021 en zal drie jaar duren. Elke keer dat je er bij kunt zijn is fijn.

Als jullie belangstelling hebben laat het weten. Als jullie vragen hebben ook. We zullen de vragen doorspelen naar de medewerkers van het onderzoek.
De projectleider is Gert-Jan Hendriks (foto). Prof. dr. Gert-Jan Hendriks, PhD, MD,
Director Anxiety Disorders OCD and PTSD Research Program/Hoofd Onderzoeksprogramma Angst Dwang en PTSS

Meld je aan door het te laten weten aan Jolanda, Thea of aan mij. Of mail naar info@onsraadhuis.com . Graag vóór de zomervakantie. Die begint op vrijdag 23 juli.
De volgende teksten gaan over het onderzoek.

Onderzoek naar het succes van gedragstherapie bij ouderen in de huisartsenpraktijk
Eén op de 10 ouderen heeft last van een angststoornis. Vermijding van beangstigende situaties/gedachten/gevoelens staat daarbij centraal. Het sociaal-maatschappelijke leven wordt daardoor sterk verstoord. Antidepressiva of cognitieve gedragstherapie (CGT) zijn eerste keuze behandelingen. Bij CGT is Exposure Therapie (ET) het belangrijkste onderdeel, gericht op blootstellen aan hinderlijke angstsymptomen en doorbreken van vermijding. Ouderen hebben een groot risico op onderbehandeling, en indien behandeld dan is dat met medicatie. De nadelen daarvan zijn bijwerkingen, afhankelijkheid, valrisico, interactie met andere medicijnen en kans op terugval na afbouw. Ouderen hebben een sterke voorkeur (75%) voor psychologische behandeling.
ET door getrainde verpleegkundigen in de huisartspraktijk heeft de potentie om een effectieve, psychologische behandeling te zijn aansluitend bij de wens van ouderen. We onderzoeken of ET effectiever en goedkoper is dan gebruikelijke zorg door de huisarts.

Dit onderzoek zal bijdragen aan het beter herkennen en behandelen van angststoornissen bij ouderen in de huisartspraktijk. Het sluit aan bij de voorkeuren van ouderen door een behandeling zónder medicijnen ‘dichtbij huis’ aan te bieden. Dit zal de therapietrouw, en daardoor de effectiviteit, vergroten en het biedt de mogelijkheid om onnodige medicatie (met verslavende medicijnen) af te bouwen. Een cliëntenpanel wordt gevormd met behulp van een tussenvoorziening voor ouderen in de eerstelijnszorg (Ons Raadhuis in Velp) en ondersteuning van de patiëntenvereniging voor angststoornissen, de ADF-Stichting. Samen met dit cliëntenpanel zal de ET-module en het onderzoeksprotocol verder uitgewerkt worden.

Het onderzoek
De psychologische behandeling van angststoornissen (straatvrees, overmatig piekeren en je zorgen maken, sociale fobie, paniekstoornis) bij ouderen is weinig onderzocht, terwijl deze stoornissen wel vaak voorkomen (meer dan 10% van de ouderen heeft hier in min of meerdere mate last van). Dit is wereldwijd zo. Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat ouderen met angststoornissen niet meer zo goed kunnen profiteren van een psychologische behandeling, terwijl 75% van de ouderen daar juist de voorkeur aan geeft. De praktijk is dan nog steeds zo dat er niet behandeld wordt of dat medicatie (antidepressiva) wordt voorgeschreven. Om deze lacune in te vullen wil de onderzoeksgroep exposuretherapie specifiek gericht op de wensen en behoeften van ouderen met angststoornissen, onderzoeken in de huisartspraktijk. Een getrainde verpleegkundige zal exposuretherapie gaan toepassen bij ouderen met angststoornissen gedurende 8 weken. Dit wordt vergeleken met de gebruikelijke zorg in de huisartspraktijk.
Het onderzoek wordt, bij toekenning van de subsidie, uitgevoerd samen met o.a. de Radboud Universiteit afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Behavioural Science institute Radboud Universiteit en Universitair Medisch Centrum Groningen.
Definitie exposuretherapie: systematische blootstelling aan angstgevoelens en angstgedachtes (in plaats van deze te vermijden) leidt tot gewenning en uitdoving. Op deze manier worden ouderen met angststoornissen getraind om hun angstklachten te verdragen in plaats van te vermijden. Deze therapie is bij jongeren en volwassen heel effectief, maar bij ouderen nog nauwelijks onderzocht.