Zelfstandig schilderen

Wil je lekker schilderen? Dat kan voorlopig elke dinsdagmiddag van 14.45 tot 16.15 uur.
Er is geen begeleiding, de activiteit heet dan ook zelfstandig schilderen.
Deze activiteit is alléén voor leden en kost 1 strip per keer (3,60 euro) en 1 euro voor de koffie dan wel thee.