Bestuur zoekt een secretaris

Stichting Ons Raadhuis is in 2015 opgericht en ontstaan vanuit een burgerinitiatief.

Vanaf 1 maart 2016 is Ons Raadhuis officieel gestart in de voormalige pastorie aan de Emmastraat in Velp. Inmiddels is Ons Raadhuis een belangrijke plaats voor veel ouderen in Velp en omgeving! Ons Raadhuis heeft als doel om op een laagdrempelige wijze ontmoeting en activiteiten mogelijk te maken voor mensen van 55 jaar en ouder en daardoor hun kwaliteit van leven te verhogen. De afgelopen jaren heeft Ons Raadhuis haar bestaansrecht ruimschoots aangetoond. Zelfs in coronatijd worden er doordeweeks rond de 25 activiteiten aangeboden waar tussen de 160 en 190 unieke deelnemers op af komen. Het bestuur heeft net weer nieuwe leden. Dit is dan ook het juiste moment om in te stappen en bij dit nieuwe elan aan te sluiten.

Wij zoeken een secretaris voor ons bestuur.

Samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van het bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en 2 algemene leden, waarvan een de portefeuille personeel heeft. Het bestuur is verantwoordelijk voor:

  • Het leiden van de organisatie, formuleren van beleid en acties en ervoor zorgdragen dat er voldoende financiële middelen zijn om het voortbestaan te borgen. Zo moeten er jaarlijks subsidies aangevraagd worden en moeten deze middelen op een verantwoorde wijze ingezet en verantwoord worden.
  • Ondersteunen van het personeel van Ons Raadhuis zodat zij hun dagelijkse werkzaamheden goed kunnen uitvoeren. Het bestuur is sparringpartner voor de coördinator die de dagelijkse leiding heeft in Ons Raadhuis.

Competenties van het bestuur

De bestuursleden hebben de volgende competenties:

  • Intrinsiek gemotiveerd om de eigen regie en waardigheid van ouderen te bevorderen.
  • Maatschappelijk betrokken en ondernemend.
  • Een ‘hands-on’ mentaliteit.
  • In staat om met durf en daadkracht de missie, visie en doelstelling van Ons Raadhuis uit te dragen.
  • Vinden het inspirerend om op beleids- en visie niveau bezig te zijn en langs die weg Ons Raadhuis verder te brengen in de gemeente Rheden en omgeving.
  • Hebben gemiddeld zo’n 4 uur per week beschikbaar voor Ons Raadhuis.
  • Hebben een netwerk binnen de overheid, bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties.
  • Hebben kennis over en ervaring met fondsenwerving.

Het bestuur als geheel streeft ernaar dat er kennis aanwezig is op de volgende terreinen: organisatie- en bestuurskunde, financiën, ontwikkelingen op het gebied van ouder worden, personeel, (gemeentelijk) beleid t.a.v. zorg, sociaal domein, financiering van innovatie.

De bestuursleden vervullen hun taken onbezoldigd.

Heeft u interesse of vragen?
Neem dan contact op met: Herma Barnhoorn, voorzitter (h.barnhoorn@adviesouderenzorg.nl).