Voor de raadsleden van de gemeente Rheden

Misschien kent u ons nog niet, daarom stellen we ons graag voor.
Ons Raadhuis is een voorziening in Velp waar 46 weken per jaar, 5 dagen per week activiteiten worden geboden aan de oudere zelfstandig wonende Velpenaars.
250 bezoekers per week van gemiddeld 79 jaar nemen deel aan een activiteit, lunch of komen koffie drinken en een praatje maken. Ontvangen door onze vrijwillige gastvrouwen en ondersteund door professionele activiteitencoaches worden er afwisselende activiteiten aangeboden. Van lezen tot bewegen, van computersoos of bridgegroep tot lezingen.

De eenzaamheid ligt op de loer voor deze doelgroep die sterk hecht aan zelfstandigheid. Door Ons Raadhuis te bezoeken is er naar behoefte sociaal contact en tijdsbesteding. De medewerkers zijn alert op hulpvragen en signalen van geestelijke en lichamelijke achteruitgang. Het personeel kan de deelnemers indien gewenst opvangen of een handje helpen.

Daarom noemen we Ons Raadhuis een tussenvoorziening. Het aanbod van reguliere vrijetijdsorganisaties als buurt- en inloophuizen, sport- en andersoortige verenigingen past niet meer bij de mogelijkheden en behoeften van deze ouderen. Maar ze passen niet op een geïndiceerde dagbesteding.

Binnenkort wordt in de gemeenteraad-vergadering van 5 juli onze aanvraag voor extra subsidie behandeld. Het gaat om 45.000 euro extra. We kregen dit bedrag de afgelopen zes jaar zelf gehonoreerd door aanvragen bij fondsen. Maar nu vanaf 2022 lukt dat niet meer. Daarmee komt onze totale aanvraag op 125.000 euro per jaar. Dit bedrag  is nodig om Ons Raadhuis 5 dagen per week open te kunnen houden. Dat betekent dat ouderen op weekdagen een plek hebben waar ze terecht kunnen, zij vitaal blijven en waar zij direct gemist worden als ze niet komen. Deze vangnetfunctie van Ons Raadhuis voorkomt dat ouderen ongewild vereenzamen en lichamelijk en geestelijk achteruitgaan door gebrek aan aandacht. Bij Ons Raadhuis wordt je gezien.

Met een deelname van gemiddeld 250 deelnemers per week gedurende 46 weken kost dat 11 euro per deelnemer per dag. Daar tegenover staat dat Ons Raadhuis met haar aanpak de gemeente Rheden jaarlijks 290.000 euro bespaart.

Onze motivering voor deze verhoging en de berekening van de besparingen voor de gemeente willen we van harte komen toelichten. U kunt ook de betreffende passages in onze subsidie-aanvraag lezen die op aanvraag te verkrijgen is. Een vraag per mail naar: info@onsraadhuis.com is voldoende.

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur Ons Raadhuis
Irma Smeenk
Coördinator Ons Raadhuis
Bereikbaar op elke dag behalve dinsdag
i.smeenk@onsraadhuis.com
06-17040289