Lezing: El Greco tussen culturen en eeuwen

vrijdag 24 februari 11.15 – 12.30 uur

door kunsthistoricus Clim Wijnands


Doménikos Theotokópoulos (1541-1614) was een van de meest uitzonderlijke schilders van de zestiende eeuw. Hij werd geboren op Kreta, waar hij op jonge leeftijd al iconen schilderde, vertrok als twintiger naar Venetië, hield zich een aantal jaren op in de intellectuele kringen van Rome en vertrok in 1577 naar het Spaanse Toledo, waar hij uitgroeide tot de meest gewilde kunstenaar van de stad en bekend kwam te staan als El Greco.
Als een waar multicultureel genie wist El Greco de beeldtaal van zijn geboortestreek te vermengen met Venetiaanse kleur, Romeinse grandeur en Spaanse mystiek om zo tot een unieke stijl te komen die eerder expressionistisch als zestiende-eeuws te noemen is. Al tijdens zijn leven waren zijn ‘bizarre’ werken en zijn flamboyante persoonlijkheid mikpunt van spot en na zijn dood werd hij snel vergeten. Uiteindelijk waren het moderne kunstenaars zoals Picasso en de Duitse expressionisten die in El Greco een geestelijk vader zagen en had zijn werk vier eeuwen na zijn dood grote invloed op de ontwikkeling van moderne kunst.