Denkgesprek 4 december

Uitgangsvraag: Zijn tradities waardevol?

Als je één keer iets doet is het een probeersel. Doe je het voor een tweede keer, is het een gewoonte. En als je het voor de derde keer doet, is het een traditie. (Zo luidt een grappige uitspraak die ik in mijn werk tegenkwam.)

Ja, een goede vraag of tradities waardevol zijn. Het antwoord lijkt gemakkelijk met “ja” te worden beantwoord. Maar alles steeds weer hetzelfde doen kan ook leiden tot verstarring. En over wat voor tradities hebben we het dan. Over rituelen? Over onwrikbare gewoontes? Of toch over veranderende gewoontes? Ontstaan tradities spontaan? Of kunnen tradities ook geschapen of zelfs opgelegd worden?
We gaan het onderzoeken.

Deelname: 1 strip (3,70 leden, niet- leden €5,00) per persoon.