Denkgesprekken

Hein Hoek

Elke eerste maandag van de maand ‘Denkgesprekken’ onder leiding van praktisch filosoof Hein Hoek. Denkgesprekken zijn filosofische onderzoeksgesprekken over dingen die er toe doen. De deelnemers bepalen aan het eind van een bijeenkomst het thema en een bijbehorende uitgangsvraag voor de volgende bijeenkomst. Je hoeft zeker geen filosoof te zijn om mee te doen, maar wel bereid om mee te willen denken en in de groep je opvattingen te verwoorden en toe te lichten.

Thema 3 februari: Moéten wij gelukkig zijn?
In de huidige maatschappij is het ogenblikkelijk willen vervullen van verlangens en wensen heel normaal, ja bijna dwingend geworden. En het lijkt er op dat dit ook zo is met geluk. Je hebt niet alleen recht op geluk; je hebt ook een plicht om gelukkig te zijn. In zijn boek ‘Gij zult gelukkig zijn!’ schrijft de Franse filosoof Pascal Bruckner over een nieuw, bijna religieus gebod: het gebod tot geluk. Hier wordt geluk gelijkgesteld met genot. Dat zagen de Stoïcijnen nog heel anders; voor hen was geluk gelegen in een gelijkmatige, evenwichtige levensstijl.
Twee verschillende invalshoeken, genoeg stof dus om te gaan onderzoeken wat wij nu eigenlijk verstaan onder geluk.
En om alles nog ingewikkelder te maken: Mogen wij ook ongelukkig willen zijn?

Datum

06 apr 2020

Tijd

Eerste maandag van de maand
15:00 - 16:30

Kosten

1 strip (€ 3,50)
Categorie