Project Borging Ons Raadhuis

Inmiddels hebben we het op 1 januari 2021 gestartte project ‘Borging Ons Raadhuis’ met veel succes en resultaat afgerond. De subsidie voor dit project kwam van de Nederlandse organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Innovatie ‘ZonMw’.

Ons Raadhuis is een activiteiten- en ontmoetingscentrum voor 55+, voor zelfstandig wonende ouderen die zich vanwege bepaalde beperkingen niet meer thuis voelen in de ‘gewone’ inloophuizen, buurthuizen, verenigingen en clubs. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 79 jaar. 85% is alleenstaand. Het hoofddoel van het project was verbreding van de doelgroep door uitbreiding van het aanbod. Dit zou bereikt kunnen worden door de behoefte aan thuisvormen van activiteiten te onderzoeken. Voor deelnemers die tijdelijk dan wel langdurig niet meer naar Ons Raadhuis kunnen komen. 2021 was een corona-jaar en leende zich dan ook uitstekend voor dit onderzoek naar ‘thuisdeelname’.

Een tweede doel was Ons Raadhuis als voorziening landelijk onder de aandacht te brengen. Een derde doel was om de structurele financiering van Ons Raadhuis te borgen. En een ander belangrijk doel was de samenwerking regelen met organisaties in het ‘Sociale Domein’

Resultaten

Uit het onderzoek bleek dat de behoefte van deelnemers vooral ligt in contact op Ons Raadhuis zelf. Er was relatief weinig belangstelling voor  – met name digitale –  thuisvarianten van activiteiten. Mensen komen naar Ons Raadhuis om anderen fysiek te ontmoeten, om samen een activiteit te ondernemen dan wel uit te voeren. Of om een persoonlijk gesprek te voeren met de professional. Vervanging hiervan door een thuisvorm in de vorm van digitaal contact werd over het algemeen niet verkozen of bleek  lastig realiseerbaar vanwege de aard van de activiteit.
Er zijn wel deelnemers die vaker zouden willen komen, maar voor wie vervoer een beperkende factor is. Ondersteunende vervoersmogelijkheden in de gemeente Rheden (Plusbus, Avan) worden door een bepaalde groep ouderen weinig gebruikt vanwege de gecompliceerdheid van het aanvragen van ritjes bij de organisatie, regels die voor onrust zorgen en de kosten. Om de vervoermogelijkheden te verbeteren heeft Ons Raadhuis met enkele andere organisaties uit het sociale domein vanuit de ‘Coalitie tegen eenzaamheid Velp’ een aanvraag gedaan bij de gemeente Rheden om een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van elektrische auto’s, die mensen over een kleine afstand van en naar activiteitencentra kunnen vervoeren. Door deelname aan de coalitie SamenEén en daarnaast ook aan het overleg van de lokale buurt- en inloophuizen zijn we goed opgenomen in de samenwerking van organisaties in het sociale domein.

Onbekendheid met of gebrek aan ervaring met de digitale wereld zorgen ook voor beperkingen en problemen. En bij de personen zelf voor gevoelens van eenzaamheid en falen. We hebben in de loop van het project Borging Ons Raadhuis daarom besloten stevig in te zetten op het bevorderen van digitale vaardigheden. Onder andere door vanaf 29 september 2021 te starten met de wekelijkse computersoos. Deze activiteit is nu stevig verankerd in het weekrooster en wordt goed bezocht. Het aantal vrijwilligers dat deelnemers tijdens de computersoos 1-op-1 wil helpen groeit.

De periode waarin het project liep, bleek een lastige periode om Ons Raadhuis als voorziening landelijk onder de aandacht te brengen. Door de beperkte ontmoetingsmogelijkheden vanwege de corona-maatregelen zijn dit vooral online presentaties en gesprekken via internet geworden. De evaluatiesessies van ZonMw georganiseerd door Leyden Academy waren een welkome hulp bij het verspreiden van kennis over Ons Raadhuis als sociaal initiatief.

Structurele financiering is nog niet geborgd. Doordat door de beperkende corona-maatregelen de crowdfund-actie en een bijbehorend symposium niet door konden gaan, is het niet gelukt structurele bijdragen van ondernemingen en bedrijfsleven uit te breiden. Bovendien was de kans voor het verkrijgen van financiële ondersteuning gering vanwege ook de zware tijden voor ondernemingen en bedrijven door de corona-crisis.
We hebben gezorgd voor een rechtstreekse donatiemogelijkheid op onze site.
We hebben aan de gemeente Rheden een onderbouwing gegeven van onze betekenis voor ouderen; van de (meer)waarde van de grote vrijwillige inzet in Ons Raadhuis en van de kostenbesparing die Ons Raadhuis de gemeente oplevert, doordat deelname aan Ons Raadhuis voorkomt dat een groot deel van de ouderen een beroep doet op duurdere voorzieningen. Dit rechtvaardigt ons inziens de hogere subsidie die we aan de gemeente Rheden hebben gevraagd voor de jaren ’23-‘26. Er is grote kans dat de gemeente ons verzoek honoreert. Dat wordt 8 november 2022 aanstaande duidelijk.   

Uitreiking van het eerste exemplaar van het boek Ooggetuigen aan de wethouder

De signeersessie bij de presentatie van het boek Ooggetuigen

Een geanimeerde schilderles

Deelnemers aan de handwerkgroep zijn samen warme lapjesdekens gaan breien om te doneren

De start van de computersoos als officiele locatie van Seniorweb

Een drukbezochte pannenkoekenmaaltijd

Een lekker grote opkomst bij het open podium elke eerste vrijdag van de maand bij de middagborrel

De beweeggroep pakt enthousiast het bewegen weer op; er mogen weer meer mensen meedoen!

Foto van de thumbnail op YouTube met aankondiging van ons voorlees-streamexperiment


Documenten om te bekijken en/of te downloaden (klik op de titel):