Project Borging Ons Raadhuis

Borging Ons Raadhuis

Op 1 januari zijn we met Ons Raadhuis een project gestart met de titel ‘Borging Ons Raadhuis’. We hebben hiervoor subsidie van de Nederlandse organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Innovatie ‘ZonMw’ gekregen.

Met dit project hebben we anderhalf jaar de tijd om een aantal zaken voor elkaar te krijgen.

Het gaat om vijf ‘zaken’;

 1. Optimaliseren van het activiteiten-aanbod en een thuisvorm van (zo mogelijk) elke activiteit realiseren.
 2. Zo structureel mogelijke  financiering.
 3. Ons Raadhuis landelijk onder de aandacht als inspirerend voorbeeld voor een tussenvoorziening.
 4. Optimaliseren van de communicatiemix en beoordeling of we de privacy goed regelen.
 5. Samenwerking regelen met organisaties in het ‘Sociale Domein’ zoals bijvoorbeeld STOER, Mantelzorg en Vrijwillige Thuiszorg, Incluzio en Dorpscoaches.

We zijn op zoek naar mensen die deel willen nemen aan of de projectgroep of aan de klankbordgroep.  

Projectgroep
We gaan werken met een projectgroep die ééns in de drie maanden bij elkaar komt om te bepalen of we op koers liggen. We willen in deze projectgroep graag een of twee deelnemer-leden. Die eens in het kwartaal de tijd nemen om in levende lijve of digitaal aan een projectgroep-vergadering deel te nemen.

Klankbordgroep
De bedoeling van de ‘thuisvorm’ bij het ‘optimaliseren van het activiteiten-aanbod’ van dit project is dat mensen die een periode niet naar Ons Raadhuis kunnen komen op een of andere manier toch nog deelnemen aan een activiteit. Bijvoorbeeld door een thuisvariant als een kleurplaat thuis kleuren, of een schrijfopdracht thuis maken. Maar ook door een activiteit te streamen zodat je er thuis tóch bij bent.

Voor dit onderdeel willen we graag een klankbordgroep instellen van een aantal deelnemers, vrijwilligers en docenten.

Er is een projectgroep ingesteld die bewaakt of het project op koers ligt. Eén lid daarvan vertegenwoordigt de deelnemers van Ons Raadhuis. Ik heb de eer dat te mogen zijn. Mijn naam is Lies Schilder, ik ben 66 jaar en sinds oktober 2018 gepensioneerd. Daarvoor was ik directeur van de beroepsvereniging van sociaal werkers, de BPSW. Ik heb mij voor deze projectgroep aangemeld omdat ik enthousiast ben over Ons Raadhuis en hoop dat deze mooie voorziening ook in de toekomst kan blijven bestaan. Vorig jaar heb ik Ons Raadhuis leren kennen via deelname aan de cursus Mindfulness voor Ouderen. Ik heb daar veel aan gehad en ook genoten van de gemeenschappelijke, hartelijke en actieve sfeer die Ons Raadhuis als geheel uitstraalt.

Om ‘de deelnemers’, jullie dus, goed te kunnen vertegenwoordigen moeten jullie mij, en ik jullie, natuurlijk wel kunnen vinden. Dat kan in de ‘Klankbordgroep’. Hierin kunnen deelnemers,  vrijwilligers en docenten hun ervaringen en opvattingen over – het voortbestaan van – Ons Raadhuis inbrengen. Het accent zal liggen op het optimaliseren van het activiteiten-aanbod en realiseren van een thuisvorm van (zo mogelijk) elke activiteit. 

Voel je je aangesproken? Wil je meedenken? Dan zie ik je graag op de eerste bijeenkomst van deze Klankbordgroep. Deze is op 9 juli van 11.15 tot 12.30 uur in de Elisabethzaal in bij Ons Raadhuis.

Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd. Als je wel wilt meedenken maar niet kunt komen, laat het dan ook weten!  

Ons Raadhuis aan huis?

Ben je aan huis gebonden maar wil je graag contact houden met Ons Raadhuis? Aan bepaalde activiteiten (blijven) meedoen? Of ken je mensen voor wie dit misschien geldt? Dan horen we graag van je!

In de vorige nieuwsbrief hebben we deelnemers opgeroepen om mee te denken over de behoefte aan thuisactiviteiten. Twaalf deelnemers hebben dat op 9 juli op Ons Raadhuis gedaan. Zij brachten uiteenlopende wensen naar voren. Bijvoorbeeld yoga of het koffie-uurtje meedoen in Zoom; contact onderhouden via Whatsapp of mail; telefoontjes of bezoek aan huis krijgen. Ook was er behoefte om opdrachten, zoals die van ‘Taal voor thuis’, thuis te blijven ontvangen.

De bijeenkomst versterkte het idee dat deelnemers die niet (meer) naar Ons Raadhuis kunnen komen, mogelijk gebaat zijn bij activiteiten ‘aan huis’. Maar we hebben nu voornamelijk mensen gehoord die wél naar Ons Raadhuis konden komen. We horen natuurlijk ook graag mensen die dat niet kunnen. Dat kan op twee manieren.

 1. Je bent zelf aan huis gebonden en wilt hier wel met iemand over praten. Laat dit Ons Raadhuis weten! Bel overdag naar 026-8449140 of mail naar i.smeenk@onsraadhuis.com. Doe dit in verband met de vakantie vanaf 9 augustus.   
 2. Je bent niet zelf aan huis gebonden maar kent iemand die dat wel is en wilt bij hem/haar wel informeren naar de behoefte aan thuisactiviteiten. Doe dat en geef de uitkomst door aan Ons Raadhuis. Via de mail naar i.smeenk@onsraadhuis.com, of per brief naar Ons Raadhuis Nieuwstraat 1 6881 SK, bel overdag naar 026-8449140 of kom langs!  

Het gaat om alle soorten thuisactiviteiten, zowel bestaande als nieuwe. Denk bijvoorbeeld aan: 

 • Telefonisch contact met een medewerker of andere deelnemer(s).
 • Bezoek aan huis.
 • Mailtjes
 • WhatsApp gesprekken. 
 • Activiteiten zoals bijvoorbeeld meditatie, yoga, koffie-uurtje, kunnen meedoen via Zoom.
 • Opdrachten, zoals bijvoorbeeld bij Taal voor thuis of kleurplaten, thuis ontvangen.
 • Wat je verder maar bedenkt!

Voel je je aangesproken? Mag er iemand bij je langskomen? Of ga je zelf iemand deze vraag voorleggen? We horen het graag! Alvast hartelijk dank voor je medewerking.  Lies Schilder, lid projectgroep Borging Ons Raadhuis namens de deelnemers.