Sinds maart 2020 ben ik lid van het bestuur en vervul de taak van secretaris. Op deze manier wil ik mijn steentje bijdragen aan activiteiten voor ouderen die nog zo vitaal zijn dat zij gewoon thuis wonen, maar zich niet meer op hun gemak voelen bij een regulier buurthuis of sportclub. Ruim dertig jaar werk ik in en voor de zorg, uitvoerend, beleidsmatig en als manager. Momenteel ben ik de eigenaar van Mirella Markus Company en richt ik mij op het stroomlijnen van veranderingen in de zorg en het verbinden van organisaties en mensen.

Mirella Markus

secretaris

Ik ben als adviseur betrokken bij Ons Raadhuis. Ruim dertig jaar ben ik werkzaam in de gezondheidszorg. Vanaf het begin heb ik enthousiast met Ester Bertholet meegedacht over hoe een ontmoetings- en activiteitencentrum voor ouderen concreet vorm zou kunnen krijgen. Een plek waar ouderen leuke, interessante en zinnige activiteiten kunnen ondernemen vanuit hun eigen regie, interesse en waardigheid. In het dagelijks leven ben ik directeur van de Stichting Een Plus Samenwerking in Velp.

Herma Barnhoorn

adviseur

In het bestuur vervul ik de taak van penningmeester. Vanaf de start ben ik betrokken bij het verwezenlijken van het plan van Ester Bertholet. In het dagelijks leven woon en werk ik in Arnhem en ben ik directeur van Acare Thuiszorg, een thuiszorgorganisatie gericht op de zorg voor en aan kwetsbare ouderen in Arnhem en Rheden.

Tera Stuur

penningmeester

Initiatiefneemster van Ons Raadhuis en adviserend bestuurslid. Daarnaast praktijkhouder en specialist ouderengeneeskunde (arts) in de Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet in Velp. Juist voor mensen voor wie de gang naar een regulier buurthuis of een sportclub minder vanzelfsprekend is geworden, is ‘in beweging blijven’ (in de meest brede zin van het woord) zo belangrijk voor gezondheid en gevoel van welbevinden. Door de deuren van Ons Raadhuis open te stellen voor álle ouderen op elk moment van de dag en met aanwezigheid van coördinatoren, ontstaat er een heel prettige sfeer waar veel mensen zich door uitgenodigd voelen.

Ester Bertholet

initiatiefneemster / adviserend bestuurslid

Vanaf begin 2020 ben ik betrokken bij Ons Raadhuis als bestuurslid. In het dagelijks leven ben ik projectleider Jeugd bij Zorgbelang Inclusief, een organisatie die zich inzet voor alle mensen die zorg nodig hebben. Ik houd mij dus voornamelijk bezig met jongeren, maar ga ook graag aan de slag met en voor senioren.

Peter Bootsman

bestuurslid