Sinds eind 2016 ben ik lid van het bestuur en vervul de taak van secretaris. Ik woon in Dieren en ben gepensioneerd. Ik heb meer dan veertig jaar in de gezondheidszorg gewerkt, waarvan 25 jaar in diverse functies in een aantal verpleeghuizen. In Paramaribo in Suriname ben ik als adviseur betrokken bij het starten van een dagopvang en een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie.

Aly Wolsink Baardslag

secretaris

Ik ben als adviseur betrokken bij Ons Raadhuis. Ruim dertig jaar ben ik werkzaam in de gezondheidszorg. Vanaf het begin heb ik enthousiast met Ester Bertholet meegedacht over hoe een ontmoetings- en activiteitencentrum voor ouderen concreet vorm zou kunnen krijgen. Een plek waar ouderen leuke, interessante en zinnige activiteiten kunnen ondernemen vanuit hun eigen regie, interesse en waardigheid. In het dagelijks leven ben ik directeur van de Stichting Een Plus Samenwerking in Velp.

Herma Barnhoorn

adviseur

In het bestuur vervul ik de taak van penningmeester. Vanaf de start ben ik betrokken bij het verwezenlijken van het plan van Ester Bertholet. In het dagelijks leven woon en werk ik in Arnhem en ben ik directeur van Acare Thuiszorg, een thuiszorgorganisatie gericht op de zorg voor en aan kwetsbare ouderen in Arnhem en Rheden.

Tera Stuur

penningmeester

Initiatiefneemster van Ons Raadhuis en adviserend bestuurslid. Daarnaast praktijkhouder en specialist ouderengeneeskunde (arts) in de Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet in Velp. Juist voor mensen voor wie de gang naar een regulier buurthuis of een sportclub minder vanzelfsprekend is geworden, is ‘in beweging blijven’ (in de meest brede zin van het woord) zo belangrijk voor gezondheid en gevoel van welbevinden. Door de deuren van Ons Raadhuis open te stellen voor álle ouderen op elk moment van de dag en met aanwezigheid van coördinatoren, ontstaat er een heel prettige sfeer waar veel mensen zich door uitgenodigd voelen.

Ester Bertholet

initiatiefneemster / adviserend bestuurslid

Ik ben voorzitter van het bestuur en sinds maart 2016 betrokken bij Ons Raadhuis. Ik ben projectleider bij Zorgbelang Gelderland, een organisatie die zich inzet voor mensen die zorg nodig hebben. Hun vragen, maar ook hun kennis en ervaringen, brengen wij in beeld om de zorg te verbeteren.

Antoinette Meys

voorzitter