Bestuur

Mijn naam is Rita Keverling Buisman-Rentjes (1948). Met echtgenoot Frank, woon ik sinds 1987 met heel veel plezier in Velp. Wij hebben een dochter en een zoon en genieten van onze zes kleinkinderen. Mijn grote liefhebberij is bestuurswerk, vooral in de sport, zowel op lokaal als landelijk niveau. Hoewel opgeleid voor het onderwijs, heb ik meer dan 25 jaar bij het CBR gewerkt als rij-examinator en docent sociale vaardigheden. De missie van Ons Raadhuis spreekt mij erg aan. Graag wil ik als bestuurslid mijn (maatschappelijke) steentje bijdragen in mijn eigen woonomgeving. Ik hoop met het bestuur ervoor te kunnen zorgen dat Ons Raadhuis zich verder kan ontwikkelen. Dat medewerkers en vrijwilligers prettig kunnen werken en deelnemers veilig aan een uitgebreide hoeveelheid activiteiten kunnen deelnemen.

Rita Keverling

voorzitter

In het bestuur ben ik adviseur na jaren de penningmeester geweest te zijn. Vanaf de start ben ik betrokken bij het verwezenlijken van het plan van Ester Bertholet. In het dagelijks leven verblijf ik het grootste deel van het jaar in Spanje en lever ik mijn bijdrage grotendeels digitaal. Ik ben gepensioneerd en was een leven lang ondernemer in de zorg. Als laatste directeur van een eigen thuiszorgorganisatie gericht op de zorg voor en aan kwetsbare ouderen in Arnhem en Rheden.

Tera Stuut

bestuurslid

Sinds 1991 ben ik in verschillende functies werkzaam op het gebied van Human Resources en werk ik nu als adviseur bij een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie (GGZ). Vanuit maatschappelijke betrokkenheid wil ik graag als (pro deo) bestuurslid met de portefeuille personeel mijn bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van Ons Raadhuis.

Frank Westers

bestuurslid

Ik ben Petra van Stijn 58 jaar, geboren Arnhemse maar al jaren wonen wij in Velp. Wij hebben 3 volwassen kinderen , 2 honden en 2 katten. Het ondernemen zit in mijn bloed, tot een paar jaar geleden exploiteerde ik tankstations in Arnhem. Sinds de verkoop daarvan besteed ik mijn tijd vooral aan bestuurlijk werk, daarnaast run ik een zelfbedieningswassalon in het Spijkerkwartier. Ons Raadhuis spreekt mij aan vanwege de maatschappelijke functie en de kleinschalige opzet. Graag breng ik mijn ondernemersvaardigheden mee in het bestuur van Ons Raadhuis.

Petra van Stijn

penningmeester

Ik ben Reinette van der Wolde en woon al sinds 1987 in Velp. Samen met mijn echtgenoot heb ik drie kinderen grootgebracht die allemaal met partners elders in het land wonen. Inmiddels zijn we grootouders van twee kleine meisjes. Ik heb in Groningen orthopedagogiek gestudeerd. Een sociaal wetenschappelijke opleiding. Door allerlei omstandigheden heb ik weinig betaald werk gedaan, maar ben ik wel altijd actief geweest o.a. met bestuursfuncties op gebied van kinderopvang, verenigingsleven en woonvoorziening (stichting) voor ouderen. Mijn hobby’s liggen op het gebied van bewegen, lezen, zingen, tuinieren, vilten en schilderen. Bij Ons Raadhuis hoop ik een goede inbreng te hebben als bestuurslid door mijn brede maatschappelijke belangstelling, mijn gezonde verstand en 10 jaar lang mantelzorg voor ouders waarvan de één psycho-sociale zorg nodig had en de ander lichamelijke beperkingen had. Ik heb veel affiniteit met de manier bij Ons Raadhuis waarop dagactiviteiten laagdrempelig aangeboden worden die aansluiten bij de behoeften van de ouder wordende mens. Ik wil me graag inzetten om dit ook bestuurlijk mogelijk te maken.

Reinette van der Wolde

bestuurslid