Bestuur

Rita Keverling

Rita Keverling

voorzitter

Mijn naam is Rita Keverling Buisman-Rentjes (1948). Met echtgenoot Frank, woon ik sinds 1987 met heel veel plezier in Velp. Wij hebben een dochter en een zoon en genieten van onze zes kleinkinderen. Mijn grote liefhebberij is bestuurswerk, vooral in de sport, zowel op lokaal als landelijk niveau. Hoewel opgeleid voor het onderwijs, heb ik meer dan 25 jaar bij het CBR gewerkt als rij-examinator en docent sociale vaardigheden. De missie van Ons Raadhuis spreekt mij erg aan. Graag wil ik als bestuurslid mijn (maatschappelijke) steentje bijdragen in mijn eigen woonomgeving. Ik hoop met het bestuur ervoor te kunnen zorgen dat Ons Raadhuis zich verder kan ontwikkelen. Dat medewerkers en vrijwilligers prettig kunnen werken en deelnemers veilig aan een uitgebreide hoeveelheid activiteiten kunnen deelnemen.

Reinette van der Wolde

secretaris

Ik ben Reinette van der Wolde en woon al sinds 1987 in Velp. Samen met mijn echtgenoot heb ik drie kinderen grootgebracht die allemaal met partners elders in het land wonen. Inmiddels zijn we grootouders van twee kleine meisjes. Ik heb in Groningen orthopedagogiek gestudeerd. Een sociaal wetenschappelijke opleiding. Door allerlei omstandigheden heb ik weinig betaald werk gedaan, maar ben ik wel altijd actief geweest o.a. met bestuursfuncties op gebied van kinderopvang, verenigingsleven en woonvoorziening (stichting) voor ouderen. Mijn hobby’s liggen op het gebied van bewegen, lezen, zingen, tuinieren, vilten en schilderen. Bij Ons Raadhuis hoop ik een goede inbreng te hebben als bestuurslid door mijn brede maatschappelijke belangstelling, mijn gezonde verstand en 10 jaar lang mantelzorg voor ouders waarvan de één psycho-sociale zorg nodig had en de ander lichamelijke beperkingen had. Ik heb veel affiniteit met de manier bij Ons Raadhuis waarop dagactiviteiten laagdrempelig aangeboden worden die aansluiten bij de behoeften van de ouder wordende mens. Ik wil me graag inzetten om dit ook bestuurlijk mogelijk te maken.

Petra van Stijn

penningmeester

Sinds 2022 maak ik deel uit van het bestuur als penningmeester. Ik ben een geboren Arnhemse (1963) maar woon al ruim 25 jaar in Velp. Als ondernemer heb ik diverse tankstations gerund en nu ben ik bezig met het opzetten van een keten van wassalons. Ik heb veel bestuurlijke ervaring zowel in ondernemersorganisaties als maatschappelijke.
Mijn man en ik hebben 3 volwassen kinderen, 2 honden en 2 katten.

Roelf Jan Dijkhuizen

bestuurslid

Ik ben Roelf Jan Dijkhuizen en ben recent toegetreden tot het bestuur van Ons Raadhuis. Ik heb 40 jaar als apotheker in diverse functies binnen de farmacie gewerkt. Eerst 25 jaar in een eigen apotheek en daarna was ik vele jaren verantwoordlijk voor de productie van de zogenaamde ‘baxterrollen’. Dat zijn met behulp van een robot individueel verpakte medicijnen. Daarna werkt ik in de verpleeghuiszorg via een landelijk werkende apotheek voor instellingen. Daardoor was ik vele jaren actief als farmaceutisch adviseur van de artsen en directies van verpleeghuizen in heel Nederland.
Verder heb ik uitgebreide bestuurlijke ervaring opgedaan in diverse besturen en Raden van Toezicht. Daarbij was ik meestal actief in de functie van voorzitter. De langste bestuursduur, 19 jaar, was bij de Dullertsstichting in Arnhem als lid en penningmeester. Nu ben ik ook nog actief als lid van het bestuur van de pensioenvereniging van het pensioenfonds voor apothekers. En vanaf mijn pensionering eind 2020 is er een rol in het team voedselveiligheid bij de voedselbank Arnhem bij gekomen.
In vrijwel al deze functies was het werken met en voor mensen het plezierigst en een belangrijke drijfveer.
Deze drijfveer maakt dat ik nu ook graag mijn brede bestuurlijke en inhoudelijke werkervaring voor Ons Raadhuis in ga zetten.

Frank Westers

bestuurslid

Sinds 1991 ben ik in verschillende functies werkzaam op het gebied van Human Resources en werk ik nu als adviseur bij een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie (GGZ). Vanuit maatschappelijke betrokkenheid wil ik graag als (pro deo) bestuurslid met de portefeuille personeel mijn bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van Ons Raadhuis.