Ons Raadhuis – een ANBI-instelling

Als u besluit Ons Raadhuis financiële steun te verlenen is het interessant om gebruik te maken van de zogenaamde ANBI-regeling. ANBI is de afkorting van ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’. Ons Raadhuis is zo’n instelling.

Kort gezegd komt de regeling hierop neer:
1. Maakt u geen gebruik van de ANBI-regeling dan kunt het totaal van de door u gedane giften verminderd met 1% van uw inkomen aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting.
2. Maakt u wel gebruik van de ANBI-regeling dan kunt u het totale bedrag van uw giften vermeerderd met 25% daarvan aftrekken van uw inkomen.

Het is dus aantrekkelijk om van de ANBI-regeling gebruik te maken.
U moet zich dan verplichten om gedurende minimaal 5 jaar periodiek per jaar, kwartaal of maand een vooraf beloofd bedrag over te maken.

De stichting Ons Raadhuis zal u dankbaar zijn als u besluit over te gaan tot een periodieke gift.

Stichting Ons Raadhuis Velp
Nieuwstraat 1
6881 SK Velp
T: 026 8449140
E: info@onsraadhuis.com

RSIN 8555.22.434
Inschrijving KvK datum 11 september 2015, nummer 6410.1223

Contactgegevens:
Tera Stuut (penningmeester Ons Raadhuis), tera@roelandschap.demon.nl

Bestuur:
A.(Antoinette) R.M. Meys, voorzitter
W.(Tera) K. Roelandschap- Stuut, penningmeester
A.(Aly) Wolsink Baardslag, secretaris

Adviserende leden:
H.(Herma) Barnhoorn
E. (Ester) A. Bertholet

Lees hier meer over de leden van het bestuur …