Ons Raadhuis – een ANBI-instelling

schenkingen aftrekbaar voor inkomstenbelasting

Wilt u gedurende langere tijd schenken? Maak dan gebruik van de ANBI-regeling, dan kunt u het totale bedrag van uw giften aftrekken van uw inkomen.

Ons Raadhuis
Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp
info@onsraadhuis.com
026 84 49 140

NL10 RABO 0308 1801 27
RSIN 8555.22.434
KvK 6410.1223 (11 september 2015)

Bestuur:
R. (Rita) Keverling Buisman-Rentjes, voorzitter
P.W. (Petra) van Stijn, penningmeester
R. (Reinette) van der Wolde, secretaris
F.R. (Frank) Westers, bestuurder
Roelf-Jan Dijkhuizen, bestuurder

Adviseur:
E.A. (Ester) Bertholet

Lees hier meer over de leden van het bestuur …