Welkom bij Ons Raadhuis

uitgeligte berigte

FOUT IN REKENINGNUMMER
Helaas zit er een fout in de brief over de tariefwijzigingen die alle deelnemers thuis ontvangen en die een groot aantal mensen ook uit Ons Raadhuis hebben meegenomen. Er is één getalletje verkeerd.

Het rekeningnummer van Stichting Ons Raadhuis moet zijn NL 10 RABO 0308 1801 27.

Tussenvoorziening

Ons Raadhuis is geen buurthuis of dagbesteding, maar een tussenvoorziening.

lees meer …

ACTUEEL

Goed idee?

Heeft u een vraag, een goed idee of wilt u zich voor een activiteit aanmelden, neem dan contact met ons op of loop gewoon eens binnen.

sponsors en fondsen

onze sponsors

ondersteunende fondsen