Lezingen

Er zijn regelmatig lezingen in Ons Raadhuis. De onderwerpen zijn divers van aard. Zo hebben we lezingen over kunst en cultuur maar ook (mentale) gezondheid.

Buurtbieb

Bij onze buurtbieb kan iedereen uit de buurt binnenlopen om een boek te lenen, ook als u niet deelneemt aan de andere activiteiten van Ons Raadhuis.