Veiligheid troef!

Elke organisatie moet tegenwoordig een veiligheidsplan hebben met onder andere het Ontruimingsplan. Daarin staat opgeschreven hoe je gaat ontruimen als er ooit iets ernstigs aan de hand zou zijn. En elke organisatie moet er voor zorgen dat er op elk moment minimaal twee mensen ter plekke aanwezig zijn met een erkenning van BHV-er ofwel Bedrijfs-Hulp-Verlener. En elke dag zijn die twee BHV-ers in Ons Raadhuis aanwezig. Want wij, de medewerkers, zijn in elk geval BHV-er. En elk dagdeel is een van de aanwezige vrijwilligers een BHV-er.

Om BHV-er te worden moet je eerst de basiscursus volgen. Dat hebben wij gedaan in de eerste week van 2020 met een groep van 9 vrijwilligers en drie medewerkers. En vanaf dat moment volgt er elk jaar een herhalingsdag. En die herhalingsdag hadden we afgelopen vrijdag 25 juni. We leren dan weer verschillende verbandjes aanleggen, elkaar van buik op rug draaien of in de stabiele zijligging leggen, de stootgreep bij iemand die dreigt te stikken door verslikken en reanimeren. En tot slot mogen we altijd een brandje blussen.
Ook lopen we alle concrete onderdelen van ons ontruimingsplan na. Wisten jullie bijvoorbeeld dat we bij ontruiming verzamelen voor de kerk? En als het daar niet kan voor Den Heuvel naast Appeldoorn? En dus NIET in de tuin? En hebben jullie al eens gezien waar in de Mariazaal de oranje hesjes en de warmhoud-dekentjes hangen? Hier wat foto’s die laten zien dat onze vrijwilligers plat op de grond gaan liggen, over de grond kruipen en op de knieën gaan voor ieders veiligheid in Ons Raadhuis.

Begin stabiele zijligging
Brand meester
Dertig keer pompen
Docent René van BHV
Drukverbandje aanleggen
Hallo, hoe is het met u?
Is er nog ademhaling?
Luisteren naar de docent
Om de beurt blussen
Onder leiding van buik naar rug
Thea klemstoot bij verslikken
Van buik naar rug draaien