Banknummer Ons Raadhuis

Onze bankrekening is NL 10 RABO 0308 1801 27 ten name van Stichting Ons Raadhuis.
Graag erbij een vermelding als ‘Bijdrage stookkosten’.