Gedichtenclub Divers

Eenmaal in de 14 dagen praten over poëzie o.l.v. Jaap Ferwerda.