Tussenvoorziening Ons Raadhuis

Inleiding

Ons Raadhuis is een ‘tussenvoorziening’. Geen buurthuis of inloophuis. Geen dagbesteding. Het concept van Ons Raadhuis is nieuw!

Wat is Ons Raadhuis?
In deze tijd waarin mensen langer thuis moeten en willen blijven wonen, is een plek om te zijn, mensen te ontmoeten en in beweging te blijven heel wezenlijk om de kwaliteit van leven hoog te houden. Het is lastig om op hogere leeftijd actief te worden of te blijven, zeker als er klachten komen. Bijvoorbeeld pijn, slecht zien of horen, verminderd geheugen, moeite met lopen of eenzaamheid.

De tussenvoorziening Ons Raadhuis maakt het mogelijk dat mensen die niet meer voldoende meekunnen met de activiteiten van clubs, verenigingen en buurthuizen een plek vinden waar ze zich welkom voelen en waar ze weer naar behoefte kunnen halen en brengen. Er is geen indicatie nodig om deel te nemen, er is professionele begeleiding aanwezig en de regie over de activiteiten blijft bij de deelnemers. De tussenvoorziening is zo genoemd omdat het mensen ontvangt die niet meer goed een plek vinden in de activiteiten van een buurthuis en voor wie een dagopvang (nog) niet aan de orde of gewenst is.

Tevens biedt de tussenvoorziening een alternatief voor het reguliere antwoord van medische zorg op klachten als bijvoorbeeld kniepijn en somberheid (bijvoorbeeld medicatie of een psycholoog). Namelijk van samen bewegen, yoga, Tai Chi tot samen eten, een lezing volgen of zelf een presentatie geven.

In Ons Raadhuis kan élke oudere terecht en zelfs jongere mensen zijn welkom. Er is geen indicatie nodig, iedereen kan op elk moment vrijblijvend komen binnenlopen en vertrekken. Iedere werkdag worden veel verschillende activiteiten georganiseerd, voortkomend uit de behoefte van de deelnemers. Een activiteit wordt betaald met een strippenkaart en kost € 3,50. Door de continue aanwezigheid van een coördinator is het voor elke oudere mogelijk om te komen en deel te nemen aan de activiteiten. De coördinator regelt zo nodig een handje hulp door zelf in te springen of een vrijwilliger te vragen even te helpen. Vaak ook zijn het de mensen onderling die elkaar zo nodig even ondersteunen.

Het eveneens toelaten van juist ook mensen die zich volledig fit voelen, leidt tot extra energie/aantrekkelijkheid van de plek voor de andere aanwezigen.

Ons Raadhuis is in 3 jaar tijd uitgegroeid tot een zeer succesvol concept. Opgericht in 2016 voor 20-50 ouderen per week, ontvangen we inmiddels wekelijks ruim 300 mensen!

Op deze site kunt u alle informatie vinden over Ons Raadhuis. Er zijn twee onderzoeken gedaan in Ons Raadhuis die hebben aangetoond dat de deelnemers aan Ons Raadhuis zich niet alleen fitter, maar ook aanzienlijk prettiger en minder eenzaam voelen. U kunt de onderzoeksverslagen van respectievelijk studenten Toegepaste Gerontologie van Windesheim Zwolle en een AIO Specialist Ouderengeneeskunde IQ Healthcare Radboud Universiteit Nijmegen ontvangen door een mail te sturen naar info@onsraadhuis.com.
Wat ons betreft komen er op meer plekken in ons land tussen-voorzieningen als Ons Raadhuis!